Våra skärmar

Västerleden
Skärmen passeras av ca 15 900 fordon varje dygn*
Skärmstorlek : 16 kvm

Lennings väg
Skärmen passeras av ca 13 800 fordon varje dygn*
Skärmstorlek : 16 kvm

* Källa: Nyköpings Kommun