Våra skärmar

Västerleden
Skärmen passeras av ca 13 500 fordon varje dygn*
Skärmstorlek : 16 kvm

Lennings väg
Skärmen passeras av ca 8 500 fordon varje dygn*
Skärmstorlek : 16 kvm

* Källa: Nyköpings Kommun